วิธีปลูกพริกไทย

รวบรวมขั้นตอนวิธีการปลูกพริกไทยพันธ์ต่างๆ

เรียนรู้วิธีปลูกพริกไทย ( ตอนที่ 5 การปลูกพริกไทยพุ่มเตี้ยไว้สำหรับบริโภคครัวเรือน )

การปลูกพริกไทยพุ่มเตี้ยไว้สำหรับบริโภคครัวเรือน ปัจจุบันสังคมคนเมืองส่วนใหญ่กำลังนิยมปลูกพืชสวนครัวเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน หรือเพื่อจัดจำหน่ายเป็นกระถาง ซึ่งพริกไทยก็เป็นพืชสวนครัวชนิดหนึ่งที่ผู้ปลูกเองก็ชอบปลูกกันมาก โดยเฉพาะพริกไทยพันธุ์ซีลอนพุ่มเตี้ย เพราะใช้น้ำน้อย สามารถที่จะนำไปปลูกลงกระถางไ […]

เรียนรู้วิธีปลูกพริกไทย (ตอนที่ 4 การเก็บเกี่ยวผลผลิตพริกไทย )

การเก็บเกี่ยวผลผลิตพริกไทย พริกไทยจะเริ่มเก็บได้เมื่อมีอายุประมาณ 2 ปี แต่จะให้ผลผลิตเต็มที่เมื่ออายุได้ 3 ปี สำหรับระยะเวลาที่จะเก็บเกี่ยวพริกไทยจะใช้เวลาประมาณ 6-7 เดือนตั้งแต่พริกไทยเริ่มออกดอกจนถึงผลแก่ ส่วนการเก็บเกี่ยวนั้นจะต้องเก็บทั้งรวงโดยทยอยเก็บตามความแก่ของพริกไทย เพราะพริกไทยจะแก่ไม่พร้ […]

เรียนรู้วิธีปลูกพริกไทย (ตอนที่ 3 การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชของพริกไทย )

การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชของพริกไทย วัชพืช คือศัตรูสำคัญอย่างหนึ่งของต้นพริกไทย ดังนั้นเราจึงควรต้องกำจัดวัชพืชก่อนที่จะเริ่มใส่ปุ๋ยทุกครั้งเพื่อให้ต้นพริกไทยได้รับปุ๋ยอย่างเต็มที่ แต่ด้วยความที่ต้นพริกไทยเองมีระบบรากตื้นแผ่กระจายรอบทรงพุ่มวิธีการกำจัดวัชพืชจึงควรใช้จอบถากอย่างเบามือ ห้ามใช้จอบขุดเ […]

เรียนรู้วิธีปลูกพริกไทย (ตอนที่ 2 ขั้นตอนการเลือกกิ่งพันธุ์ปลูก)

ขั้นตอนการเลือกกิ่งพันธุ์ปลูก เมื่อเราเตรียมพื้นที่ปลูก เตรียมดิน วางระบบโครงสร้างเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปคือการเตรียมกิ่งพันธุ์เพื่อนำมาปลูก ซึ่งเราสามารถที่จะเลือกได้ทั้งแบบตุ้มตอนหรือแบบถุงชำ ก็ได้ ส่วนการเลือกกิ่งพันธุ์ที่ดีและมีความแข็งแรงทนทานนั้นมักจะนิยมเลือกกันที่ต้นพันธุ์อายุอยู่ในช่วง 10 เ […]

เรียนรู้วิธีปลูกพริกไทย (ตอนที่ 1 เริ่มต้นปลูก)

เรียนรู้วิธีปลูกพริกไทย ขึ้นชื่อว่าราชาเครื่องเทศแน่นอนอยู่แล้วว่าจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกเสียจาก “พริกไทย”  อีกทั้งยังเป็นเครื่องเทศที่เราต่างก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี โดยพริกไทยมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Piper nigrum L. ลักษณะของลำต้นมีความสูงอยู่ที่ประมาณ 5 เมตร อายุค่อนข้างยืนพอสมควร ส่วนใบจะมีลักษ […]